Disclaimer

Vakantiewoning Domosa

Website disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van domosa.be. Deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Domosa BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Domosa BV.

Geen garantie op juistheid (Indien van toepassing)

Voor de informatie op onze website geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit hiervan. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen. Domosa BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Domosa BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor websites waar  wij via hyperlinks naar verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.

Adresgegevens

Domosa BV
Maasdijk 14
3620 Lanaken
BE 0747 497 935

Telefoon  0474 77 01 47
E-mail: [email protected]

Met de steun van

Deze website en onze nieuwe communicatiestrategie werden ontwikkeld dankzij de steun van de provincie Limburg, subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties ter versterking van de exploitatie van kleinschalige logies en fietscafés in Limburg.

Boek direct